Archive for the ‘2. Efectul de levier’ Category

Omul cel mai periculos pentru orice guvern este acela capabil să gândeascã cu propriul său cap, fãrã a ţine cont de superstiţiile şi  tabuurile care domină societatea. Acest om va ajunge în mod aproape inevitabil la concluzia că guvernul de care este condus este necinstit, iraţional şi de netolerat. De aceea, dacă este un romantic, va încerca să schimbe acel guvern. Iar dacă el  nu este un romantic, atunci va fi în stare să răspândească nemulţumirea sa în rândul celor care sunt.”

Henry Louis Mencken (mai mult…)

Reclame